Mateřské školy

Podmínky odběru a jídelní lístek ke stažení
Pro odběr obědu v rámci mateřských školek je podmínkou vyplněná přihláška ke stravování.

f_pdf.png Formulář pro MŠ I
f_pdf.png Formulář pro MŠ II
f_pdf.png Jídelní lístek pro strávníky mateřské školy


Odhlašování a přihlašování stravy

Odhlašování a přihlašování stravy je možné do 7.00 téhož dne těmito způsoby:

První den neomluvené absence je možné si oběd vyzvednout po telefonickém nahlášení na čísle 518 364 350. Oběd bude vydán ve školní jídelně v místě výdeje pro cizí strávníky mezi 10,45 – 11,00 do vlastních jídlonosičů.

Po odhlášení na dobu neurčitou je nutné nahlášení příchodu dítěte do MŠ stejným způsobem jako odhlášení.


Platby a ceník

Stravné se platí zálohově, jeho výše se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb.

Způsoby úhrady:

  • Hotově v kanceláři pokladní ŠJ Dubňany. Datum a čas bude upřesněn na nástěnce MŠ.
  • Inkasem - bezhotovostní platbou. Je třeba si u svého bankovního ústavu vyřídit povolení k inkasu k 22.dni v měsíci v limitu do 1000,00 Kč ve prospěch účtu ŠJ Dubňany,p.o. a přinést potvrzení o svolení k inkasu do ŠJ nebo zaslat mailem. Variabilní symbol vám sdělí pokladní ŠJ, příp. ředitelka na telefonním čísle nebo osobně.
  • Komerční banka, a.s., Hodonín č.ú.: 177 577 0267/0100

Ceník

Ceník Děti 3 - 6 let Děti 7 a více
Přesnídávka 11,00 Kč 12,00 Kč
Oběd 23,00 Kč 26,00 Kč
Svačina 10,00 Kč 10,00 Kč
Celkem 44,00 Kč 48,00 Kč

Více fotografií (67)
Ukázky hotových jídel

Vytisknout stránku Vytisknout stránku