Odhlašování obědů

Odhlašování pro mateřské školy

Odhlašování stravy je možné do 7.00 téhož dne těmito způsoby:

Na pozdější odhlašování nebude brán zřetel. Nevyzvednutý oběd je možné vyzvednout do vlastních jídlonosičů po telefonickém nahlášení do 9,00 v ŠJ v době a místě výdeje pro cizí strávníky mezi 10.45 – 11.00. Ostatní dny, kdy není strávník ve škole a není odhlášen z obědů, hradí plnou cenu za stravu.


Odhlašování pro základní školu

Odhlašování stravy je možné do 7.00 téhož dne těmito způsoby:

Na pozdější odhlašování nebude brán zřetel. Neodhlášený oběd si lze odnést ze ŠJ v první den absence do vlastního jídlonosiče ve výdejně pro cizí strávníky v 10.45 – 11.00. Ostatní dny, kdy není strávník ve škole a není odhlášen z obědů, hradí plnou cenu za oběd.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku